Pfizer Inc. (PFE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 30 821 000 8 692 000 10 219 000 11 248 000 11 240 000
Zapasy w tys. USD 9 059 000 8 046 000 8 283 000 7 508 000 7 579 000
Rotacja zapasów 3,40 1,08 1,23 1,50 1,48

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $30 821 000K ÷ $9 059 000K
= 3,40


Analiza porównawcza

2021