Pfizer Inc. (PFE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 22 732 000 31 069 000 12 221 000 9 830 000 18 833 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 594 000 8 086 000 6 702 000 5 944 000 5 835 000
Należności w tys. USD 10 952 000 11 479 000 7 930 000 8 724 000 8 025 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 42 139 000 42 672 000 25 921 000 37 302 000 31 857 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,00 1,19 1,04 0,66 1,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($22 732 000K + $8 594 000K + $10 952 000K) ÷ $42 139 000K
= 1,00


Analiza porównawcza

2022