Pfizer Inc. (PFE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 690 000 22 732 000 31 069 000 12 221 000 9 830 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 277 000 8 594 000 8 086 000 6 702 000 5 944 000
Należności w tys. USD 11 177 000 10 952 000 11 479 000 7 930 000 8 724 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 47 794 000 42 139 000 42 672 000 25 921 000 37 302 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,69 1,00 1,19 1,04 0,66

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 690 000K + $9 277 000K + $11 177 000K) ÷ $47 794 000K
= 0,69


Analiza porównawcza

2023