Pfizer Inc. (PFE)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 2 118 000 31 373 000 21 980 000 9 614 000 16 270 000
Kapitał własny w tys. USD 89 014 000 95 661 000 77 200 000 63 238 000 63 142 000
ROE 2,38% 32,80% 28,47% 15,20% 25,77%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $2 118 000K ÷ $89 014 000K
= 2,38%


Analiza porównawcza

2023