Pfizer Inc. (PFE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 51 259 000 59 693 000 35 066 000 32 802 000 49 926 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 42 139 000 42 672 000 25 921 000 37 302 000 31 857 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,22 1,40 1,35 0,88 1,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $51 259 000K ÷ $42 139 000K
= 1,22


Analiza porównawcza

2022