Pfizer Inc. (PFE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 59 693 000 35 066 000 32 802 000 49 926 000 41 143 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 42 672 000 25 921 000 37 302 000 31 857 000 30 426 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,40 1,35 0,88 1,57 1,35

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $59 693 000K ÷ $42 672 000K
= 1,40


Analiza porównawcza

2021