Pfizer Inc. (PFE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 58 496 000 100 330 000 81 288 000 41 908 000 51 750 000
Aktywa razem w tys. USD 226 501 000 197 203 000 181 475 000 154 228 000 167 488 000
Rotacja aktywów razem 0,26 0,51 0,45 0,27 0,31

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $58 496 000K ÷ $226 501 000K
= 0,26


Analiza porównawcza

2023