Pfizer Inc. (PFE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 81 288 000 41 908 000 51 750 000 53 647 000 52 546 000
Aktywa razem w tys. USD 181 475 000 154 228 000 167 488 000 159 423 000 171 798 000
Rotacja aktywów razem 0,45 0,27 0,31 0,34 0,31

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $81 288 000K ÷ $181 475 000K
= 0,45


Analiza porównawcza

2021