Pfizer Inc. (PFE)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 65 986 000 50 467 000 33 216 000 41 531 000 42 399 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 100 330 000 81 288 000 41 908 000 51 750 000 53 647 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 65,77% 62,08% 79,26% 80,25% 79,03%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $65 986 000K ÷ $100 330 000K
= 65,77%


Analiza porównawcza

2022