Pfizer Inc. (PFE)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 33 542 000 65 986 000 50 467 000 33 216 000 41 531 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 58 496 000 100 330 000 81 288 000 41 908 000 51 750 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 57,34% 65,77% 62,08% 79,26% 80,25%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $33 542 000K ÷ $58 496 000K
= 57,34%


Analiza porównawcza

2023