Pfizer Inc. (PFE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 31 069 000 12 221 000 9 830 000 18 833 000 19 992 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 086 000 6 702 000 5 944 000 5 835 000 5 339 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 42 672 000 25 921 000 37 302 000 31 857 000 30 426 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,92 0,73 0,42 0,77 0,83

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($31 069 000K + $8 086 000K) ÷ $42 672 000K
= 0,92


Analiza porównawcza

2021