Pfizer Inc. (PFE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 22 732 000 31 069 000 12 221 000 9 830 000 18 833 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 594 000 8 086 000 6 702 000 5 944 000 5 835 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 42 139 000 42 672 000 25 921 000 37 302 000 31 857 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,74 0,92 0,73 0,42 0,77

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($22 732 000K + $8 594 000K) ÷ $42 139 000K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022