Pfizer Inc. (PFE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 100 330 000 81 288 000 41 908 000 51 750 000 53 647 000 52 546 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 34 344 000 30 821 000 8 692 000 10 219 000 11 248 000 11 240 000
Zysk ze sprzedaży brutto 65 986 000 50 467 000 33 216 000 41 531 000 42 399 000 41 306 000
Koszty badań i rozwoju 11 428 000 13 829 000 9 405 000 8 650 000 8 006 000 7 657 000
Koszty ogólnego zarządu 13 677 000 12 703 000 11 615 000 14 350 000 14 455 000 14 784 000
Zysk operacyjny 37 272 000 20 235 000 8 760 000 13 921 000 15 045 000 14 107 000
Koszty odsetek netto 987 000 1 255 000 1 376 000 1 348 000 983 000 879 000
Pozostałe przychody (koszty) 1 033 000 1 253 000 1 096 000 816 000 983 000 499 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 34 730 000 24 311 000 7 497 000 17 681 000 11 884 000 12 306 000
Podatek dochodowy 3 328 000 1 852 000 478 000 1 385 000 707 000 -9 048 000
Udziały niekontrolujące 35 000 45 000 36 000 29 000 36 000 47 000
Zysk (strata) netto 31 373 000 21 980 000 9 614 000 16 270 000 11 152 000 21 308 000