Pfizer Inc. (PFE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 100 330 000 81 288 000 41 908 000 51 750 000 53 647 000
Property, plant and equipment w tys. USD 16 274 000 14 882 000 13 900 000 13 967 000 13 385 000
Rotacja aktywów trwałych 6,17 5,46 3,01 3,71 4,01

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $100 330 000K ÷ $16 274 000K
= 6,17


Analiza porównawcza

2022