Penumbra Inc (PEN)

ROE

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 90 954 40 613 29 128 6 481 -2 002 -30 512 -19 391 -6 473
Kapitał własny w tys. USD 1 178 940 1 104 140 1 066 540 1 024 470 998 858 973 752 970 015 959 302
ROE 7,71% 3,68% 2,73% 0,63% -0,20% -3,13% -2,00% -0,67%

2023/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $90 954K ÷ $1 178 940K
= 7,71%


Analiza porównawcza

2023/Q4