Penumbra Inc (PEN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 755 699 681 474 617 702 463 134 410 726
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 144 932 123 197 105 932 91 048 66 062
Wskaźnik płynności bieżącej 5,21 5,53 5,83 5,09 6,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $755 699K ÷ $144 932K
= 5,21


Analiza porównawcza

2022