Penumbra Inc (PEN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 681 474 617 702 463 134 410 726 382 234
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 123 197 105 932 91 048 66 062 51 582
Wskaźnik płynności bieżącej 5,53 5,83 5,09 6,22 7,41

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $681 474K ÷ $123 197K
= 5,53


Analiza porównawcza

2021