Penumbra Inc (PEN)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 26 523 27 066 26 748 0 0
Kapitał własny w tys. USD 953 927 641 498 485 892 422 240 400 408
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,03 0,04 0,06 0,00 0,00

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $26 523K ÷ $953 927K
= 0,03


Analiza porównawcza

2021