Penumbra Inc (PEN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 188 030 254 875 264 832 189 389 200 889
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 30 279 29 155 18 735 14 852 12 200
Należności w tys. USD 203 384 133 940 114 608 105 901 81 896
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 144 932 123 197 105 932 91 048 66 062
Wskaźnik płynności szybkiej 2,91 3,39 3,76 3,41 4,47

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($188 030K + $30 279K + $203 384K) ÷ $144 932K
= 2,91


Analiza porównawcza

2022