Penumbra Inc (PEN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 254 875 264 832 189 389 200 889 214 591
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 29 155 18 735 14 852 12 200 14 735
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 123 197 105 932 91 048 66 062 51 582
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,31 2,68 2,24 3,23 4,45

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($254 875K + $29 155K) ÷ $123 197K
= 2,31


Analiza porównawcza

2021