Penumbra Inc (PEN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 289 187 188 030 254 875 264 832 189 389
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 424 30 279 29 155 18 735 14 852
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 151 144 144 932 123 197 105 932 91 048
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,15 1,51 2,31 2,68 2,24

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($289 187K + $36 424K) ÷ $151 144K
= 2,15


Analiza porównawcza

2023