Penumbra Inc (PEN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 23 680 24 865 26 523 27 066 26 748
Aktywa razem w tys. USD 1 556 300 1 370 890 1 244 250 822 983 665 901
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $23 680K ÷ $1 556 300K
= 0,02


Analiza porównawcza

2023