Penumbra Inc (PEN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 24 865 26 523 27 066 26 748 0
Aktywa razem w tys. USD 1 370 890 1 244 250 822 983 665 901 515 006
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,02 0,02 0,03 0,04 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $24 865K ÷ $1 370 890K
= 0,02


Analiza porównawcza

2022