Penumbra Inc (PEN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów 1,03 1,01 1,15 1,32 1,23
Rotacja należności 5,58 4,89 5,17 5,43 5,75
Rotacja zobowiązań 20,28 15,75 11,61 18,64 17,26
Rotacja kapitału pracującego 1,34 1,10 1,47 1,29 1,01

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni 353,33 360,55 318,30 277,19 297,02
Cykl należności dni 65,39 74,64 70,61 67,18 63,44
Cykl zobowiązań dni 18,00 23,17 31,44 19,58 21,15

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 12,70 11,63 10,57 12,57 10,80
Rotacja aktywów razem 0,60 0,68 0,82 0,86 0,70