Penumbra Inc (PEN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 0,93 1,03 1,01 1,15 1,32
Rotacja należności 4,17 5,58 4,89 5,17 5,43
Rotacja zobowiązań 11,69 20,28 15,75 11,61 18,64
Rotacja kapitału pracującego 1,39 1,34 1,10 1,47 1,29

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 390,84 353,33 360,55 318,30 277,19
Cykl należności dni 87,63 65,39 74,64 70,61 67,18
Cykl zobowiązań dni 31,22 18,00 23,17 31,44 19,58

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 13,03 12,70 11,63 10,57 12,57
Rotacja aktywów razem 0,62 0,60 0,68 0,82 0,86