Penumbra Inc (PEN)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 5 284 -15 702 48 458 6 601 4 657
Aktywa razem w tys. USD 1 244 250 822 983 665 901 515 006 476 667
ROA 0,42% -1,91% 7,28% 1,28% 0,98%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $5 284K ÷ $1 244 250K
= 0,42%


Analiza porównawcza

2021