Penumbra Inc (PEN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 747 590 560 412 547 405 444 938 333 764
Aktywa razem w tys. USD 1 244 250 822 983 665 901 515 006 476 667
Rotacja aktywów razem 0,60 0,68 0,82 0,86 0,70

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $747 590K ÷ $1 244 250K
= 0,60


Analiza porównawcza

2021