Penumbra Inc (PEN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 058 520 847 133 747 590 560 412 547 405
Aktywa razem w tys. USD 1 556 300 1 370 890 1 244 250 822 983 665 901
Rotacja aktywów razem 0,68 0,62 0,60 0,68 0,82

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 058 520K ÷ $1 556 300K
= 0,68


Analiza porównawcza

2023