Penumbra Inc (PEN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 747 590 560 412 547 405 444 938 333 764
Property, plant and equipment w tys. USD 58 856 48 169 51 812 35 407 30 899
Rotacja aktywów trwałych 12,70 11,63 10,57 12,57 10,80

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $747 590K ÷ $58 856K
= 12,70


Analiza porównawcza

2021