Penumbra Inc (PEN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 058 520 847 133 747 590 560 412 547 405
Property, plant and equipment w tys. USD 72 691 65 015 58 856 48 169 51 812
Rotacja aktywów trwałych 14,56 13,03 12,70 11,63 10,57

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 058 520K ÷ $72 691K
= 14,56


Analiza porównawcza

2023