Penumbra Inc (PEN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 375 879 311 926 272 208 222 237 175 441
Zapasy w tys. USD 388 023 334 006 263 504 219 527 152 992
Rotacja zapasów 0,97 0,93 1,03 1,01 1,15

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $375 879K ÷ $388 023K
= 0,97


Analiza porównawcza

2023