Penumbra Inc (PEN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 272 208 222 237 175 441 152 405 116 622
Zapasy w tys. USD 263 504 219 527 152 992 115 741 94 901
Rotacja zapasów 1,03 1,01 1,15 1,32 1,23

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $272 208K ÷ $263 504K
= 1,03


Analiza porównawcza

2021