Penumbra Inc (PEN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 188 030 184 427 204 369 240 341 254 875 266 927 238 999 242 609
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 30 279 29 888 30 320 32 219 29 155 22 670 22 526 20 782
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 144 932 138 332 145 604 130 099 123 197 116 059 108 046 111 862
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,51 1,55 1,61 2,10 2,31 2,50 2,42 2,35

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($188 030K + $30 279K) ÷ $144 932K
= 1,51


Analiza porównawcza

2022/Q4