Penumbra Inc (PEN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 723 625 717 961 690 326 681 474 667 987 653 112 635 127 617 702
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 138 332 145 604 130 099 123 197 116 059 108 046 111 862 105 932
Wskaźnik płynności bieżącej 5,23 4,93 5,31 5,53 5,76 6,04 5,68 5,83

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $723 625K ÷ $138 332K
= 5,23


Analiza porównawcza

2022/Q3