Neogenomics Inc. (NEO)

ROE

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Zysk netto (ttm) w tys. USD -87 968 -96 329 -114 665 -125 637 -144 250 -163 321 -146 817 -35 641
Kapitał własny w tys. USD 941 537 947 428 956 192 974 462 998 023 1 012 990 1 043 520 1 075 000
ROE -9,34% -10,17% -11,99% -12,89% -14,45% -16,12% -14,07% -3,32%

2023/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $-87 968K ÷ $941 537K
= -9,34%


Analiza porównawcza

2023/Q4

Nazwa spółki
Symbol
ROE
Neogenomics Inc.
NEO
-9,34%
Fortrea Holdings Inc
FTRE
-0,20%
Sotera Health Co
SHC
11,58%