Neogenomics Inc. (NEO)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD -144 250 -163 321 -146 817 -35 641 -8 347 48 828 71 733 -10 964
Kapitał własny w tys. USD 998 023 1 012 990 1 043 520 1 075 000 1 108 280 1 137 240 1 148 360 843 714
ROE -14,45% -16,12% -14,07% -3,32% -0,75% 4,29% 6,25% -1,30%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $-144 250K ÷ $998 023K
= -14,45%


Analiza porównawcza

2022/Q4

Nazwa spółki
Symbol
ROE
Neogenomics Inc.
NEO
-14,45%
Sotera Health Co
SHC
-66,69%