Neogenomics Inc. (NEO)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -144 250 -8 347 4 172 8 006 6 088
Aktywa razem w tys. USD 1 740 030 1 869 780 988 331 709 506 505 015
ROA -8,29% -0,45% 0,42% 1,13% 1,21%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-144 250K ÷ $1 740 030K
= -8,29%


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
ROA
Neogenomics Inc.
NEO
-8,29%
Sotera Health Co
SHC
-7,49%