Neogenomics Inc. (NEO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 509 728 484 329 444 448 408 830 276 741
Property, plant and equipment w tys. USD 102 499 109 465 85 873 64 188 60 888
Rotacja aktywów trwałych 4,97 4,42 5,18 6,37 4,55

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $509 728K ÷ $102 499K
= 4,97


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Neogenomics Inc.
NEO
4,97
Sotera Health Co
SHC
1,30