Neogenomics Inc. (NEO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 535 322 532 554 169 087 95 028 98 130
Kapitał własny w tys. USD 998 023 1 108 280 694 294 507 408 320 443
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,54 0,48 0,24 0,19 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $535 322K ÷ $998 023K
= 0,54


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego
Neogenomics Inc.
NEO
0,54
Sotera Health Co
SHC
5,15