Neogenomics Inc. (NEO)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD -153 107 -118 754 -13 992 13 006 10 040
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 535 322 532 554 169 087 95 028 98 130
Kapitał własny w tys. USD 998 023 1 108 280 694 294 507 408 320 443
Zwrot z kapitału całkowitego -9,99% -7,24% -1,62% 2,16% 2,40%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-153 107K ÷ ($535 322K + $998 023K)
= -9,99%


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Zwrot z kapitału całkowitego
Neogenomics Inc.
NEO
-9,99%
Sotera Health Co
SHC
11,53%