Neogenomics Inc. (NEO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 415 203 437 989 515 390 228 713 173 016
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 26 226 23 314 20 543 83 648 9 075
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 96 304 89 932 87 232 73 183 63 904
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,58 5,13 6,14 4,27 2,85

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($415 203K + $26 226K) ÷ $96 304K
= 4,58


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Neogenomics Inc.
NEO
4,58
Fortrea Holdings Inc
FTRE
0,26
Sotera Health Co
SHC
1,52