Neogenomics Inc. (NEO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 437 989 316 827 228 713 173 016 9 811
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 314 219 106 83 648 9 075 8 288
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 89 932 87 232 73 183 63 904 60 925
Wskaźnik płynności gotówkowej 5,13 6,14 4,27 2,85 0,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($437 989K + $23 314K) ÷ $89 932K
= 5,13


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Neogenomics Inc.
NEO
5,13
Sotera Health Co
SHC
0,60