Neogenomics Inc. (NEO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 596 812 605 291 681 508 448 730 290 738
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 96 304 89 932 87 232 73 183 63 904
Wskaźnik płynności bieżącej 6,20 6,73 7,81 6,13 4,55

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $596 812K ÷ $96 304K
= 6,20


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Neogenomics Inc.
NEO
6,20
Fortrea Holdings Inc
FTRE
1,62
Sotera Health Co
SHC
2,42