Neogenomics Inc. (NEO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 605 291 681 508 448 730 290 738 103 668
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 89 932 87 232 73 183 63 904 60 925
Wskaźnik płynności bieżącej 6,73 7,81 6,13 4,55 1,70

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $605 291K ÷ $89 932K
= 6,73


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Neogenomics Inc.
NEO
6,73
Sotera Health Co
SHC
0,81