Neogenomics Inc. (NEO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja zapasów 14,37 13,26 12,71 8,76 14,72
Rotacja należności 4,51 4,26 4,32 4,16 4,34
Rotacja zobowiązań 17,07 15,69 16,59 10,36 10,83
Rotacja kapitału pracującego 1,18 0,99 0,81 1,18 1,80

Średnia liczba dni

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 25,41 27,53 28,73 41,68 24,80
Cykl należności dni 80,96 85,72 84,50 87,74 84,14
Cykl zobowiązań dni 21,39 23,26 22,00 35,24 33,69

Długoterminowe

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,43 4,97 4,42 5,18 6,37
Rotacja aktywów razem 0,35 0,29 0,26 0,45 0,58