Neogenomics Inc. (NEO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 532 554 169 087 95 028 98 130 96 435
Kapitał własny w tys. USD 1 108 280 694 294 507 408 320 443 205 533
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,32 0,20 0,16 0,23 0,32

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $532 554K ÷ ($532 554K + $1 108 280K)
= 0,32


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego
Neogenomics Inc.
NEO
0,32
Sotera Health Co
SHC
0,75
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMO
0,44