Neogenomics Inc. (NEO)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD -87 968 -144 250 -8 347 4 172 8 006
Kapitał własny w tys. USD 941 537 998 023 1 108 280 694 294 507 408
ROE -9,34% -14,45% -0,75% 0,60% 1,58%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-87 968K ÷ $941 537K
= -9,34%


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
ROE
Neogenomics Inc.
NEO
-9,34%
Fortrea Holdings Inc
FTRE
-0,20%
Sotera Health Co
SHC
11,58%