Neogenomics Inc. (NEO)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -144 250 -8 347 4 172 8 006 6 088
Kapitał własny w tys. USD 998 023 1 108 280 694 294 507 408 320 443
ROE -14,45% -0,75% 0,60% 1,58% 1,90%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-144 250K ÷ $998 023K
= -14,45%


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
ROE
Neogenomics Inc.
NEO
-14,45%
Sotera Health Co
SHC
-66,69%