Neogenomics Inc. (NEO)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 535 322 532 554 169 087 95 028 98 130
Aktywa razem w tys. USD 1 740 030 1 869 780 988 331 709 506 505 015
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,31 0,28 0,17 0,13 0,19

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $535 322K ÷ $1 740 030K
= 0,31


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do aktywów
Neogenomics Inc.
NEO
0,31
Sotera Health Co
SHC
0,58