Neogenomics Inc. (NEO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 409 346 417 915 437 989 443 540 283 637 305 896 515 390 340 565
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 25 004 23 807 23 314 24 027 205 484 210 568 20 543 232 517
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 94 848 86 606 89 932 85 003 82 670 82 070 87 232 92 737
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,58 5,10 5,13 5,50 5,92 6,29 6,14 6,18

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($409 346K + $25 004K) ÷ $94 848K
= 4,58


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Neogenomics Inc.
NEO
4,58
Sotera Health Co
SHC
1,72