Neogenomics Inc. (NEO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 409 346 417 915 437 989 443 540 283 637 305 896 515 390 340 565
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 25 004 23 807 23 314 24 027 205 484 210 568 20 543 232 517
Należności w tys. USD 125 425 118 842 119 711 111 994 111 276 110 796 112 130 104 964
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 94 848 86 606 89 932 85 003 82 670 82 070 87 232 92 737
Wskaźnik płynności szybkiej 5,90 6,47 6,46 6,82 7,26 7,64 7,43 7,31

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($409 346K + $25 004K + $125 425K) ÷ $94 848K
= 5,90


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Neogenomics Inc.
NEO
5,90
Sotera Health Co
SHC
2,48