MYR Group Inc (MYRG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 37 792 3 464 25 039 157 425 87 625
Aktywa razem w tys. USD 1 398 860 1 121 090 995 859 1 007 870 748 755
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,03 0,00 0,03 0,16 0,12

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $37 792K ÷ $1 398 860K
= 0,03


Analiza porównawcza

2022