MYR Group Inc (MYRG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 51 040 82 092 22 668 12 397 7 507
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 357 764 281 717 226 544 236 335 179 700
Należności w tys. USD 481 487 384 581 387 472 390 452 288 427
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 666 960 498 599 443 400 396 814 283 805
Wskaźnik płynności szybkiej 1,33 1,50 1,44 1,61 1,68

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($51 040K + $357 764K + $481 487K) ÷ $666 960K
= 1,33


Analiza porównawcza

2022