MYR Group Inc (MYRG)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 343 962 324 981 275 853 214 158 167 060
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 008 540 2 498 290 2 247 390 2 071 160 1 531 170
Marża zysku ze sprzedaży brutto 11,43% 13,01% 12,27% 10,34% 10,91%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $343 962K ÷ $3 008 540K
= 11,43%


Analiza porównawcza

2022