MYR Group Inc (MYRG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 51 040 82 092 22 668 12 397 7 507
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 357 764 281 717 226 544 236 335 179 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 666 960 498 599 443 400 396 814 283 805
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,61 0,73 0,56 0,63 0,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($51 040K + $357 764K) ÷ $666 960K
= 0,61


Analiza porównawcza

2022