MYR Group Inc (MYRG)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 83 381 85 010 58 759 37 690 31 087
Kapitał własny w tys. USD 560 200 519 102 429 288 364 471 322 984
ROE 14,88% 16,38% 13,69% 10,34% 9,62%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $83 381K ÷ $560 200K
= 14,88%


Analiza porównawcza

2022