MYR Group Inc (MYRG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 008 540 2 498 290 2 247 390 2 071 160 1 531 170
Property, plant and equipment w tys. USD 233 175 196 092 185 114 185 344 161 892
Rotacja aktywów trwałych 12,90 12,74 12,14 11,17 9,46

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 008 540K ÷ $233 175K
= 12,90


Analiza porównawcza

2022