MYR Group Inc (MYRG)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 112 529 115 462 83 732 53 635 46 480
Aktywa razem w tys. USD 1 398 860 1 121 090 995 859 1 007 870 748 755
Operacyjny ROA 8,04% 10,30% 8,41% 5,32% 6,21%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $112 529K ÷ $1 398 860K
= 8,04%


Analiza porównawcza

2022