MYR Group Inc (MYRG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 008 540 2 498 290 2 247 390 2 071 160 1 531 170
Aktywa razem w tys. USD 1 398 860 1 121 090 995 859 1 007 870 748 755
Rotacja aktywów razem 2,15 2,23 2,26 2,05 2,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 008 540K ÷ $1 398 860K
= 2,15


Analiza porównawcza

2022