MYR Group Inc (MYRG)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 58,41 56,19 62,93 68,81 68,76
Cykl zobowiązań dni 43,19 33,71 30,10 37,76 37,32
Cykl konwersji gotówki dni 15,22 22,47 32,83 31,05 31,43

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 58,41 – 43,19
= 15,22


Analiza porównawcza

2022