MYR Group Inc (MYRG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 890 291 748 390 636 684 639 184 475 634
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 666 960 498 599 443 400 396 814 283 805
Wskaźnik płynności bieżącej 1,33 1,50 1,44 1,61 1,68

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $890 291K ÷ $666 960K
= 1,33


Analiza porównawcza

2022