MYR Group Inc (MYRG)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 664 580 2 173 310 1 971 540 1 857 000 1 364 110
Zobowiązania handlowe w tys. USD 315 323 200 744 162 580 192 107 139 480
Rotacja zobowiązań 8,45 10,83 12,13 9,67 9,78

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 664 580K ÷ $315 323K
= 8,45


Analiza porównawcza

2022