Lilly(Eli) & Co (LLY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 211 800 2 742 100 2 736 700 2 568 300 3 908 600 3 825 300 3 271 200 3 051 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 954 100 2 741 900 2 806 700 2 697 700 2 530 600 3 050 600 3 296 600 3 233 700
Należności w tys. USD 8 558 900 8 324 800 7 672 400 7 805 700 8 127 200 7 025 000 6 902 800 6 658 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 138 200 15 652 800 15 620 600 13 386 000 15 052 700 13 682 000 15 093 200 11 714 200
Wskaźnik płynności szybkiej 0,80 0,88 0,85 0,98 0,97 1,02 0,89 1,10

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 211 800K + $2 954 100K + $8 558 900K) ÷ $17 138 200K
= 0,80


Analiza porównawcza

2022/Q4