Lilly(Eli) & Co (LLY)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 7 548 100 6 849 600 5 789 500 6 186 800 4 931 200
Aktywa razem w tys. USD 48 806 000 46 633 100 39 286 100 43 908 400 44 981 000
Operacyjny ROA 15,47% 14,69% 14,74% 14,09% 10,96%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $7 548 100K ÷ $48 806 000K
= 15,47%


Analiza porównawcza

2021