Lilly(Eli) & Co (LLY)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 8 280 400 7 548 100 6 849 600 5 789 500 6 186 800
Aktywa razem w tys. USD 49 489 800 48 806 000 46 633 100 39 286 100 43 908 400
Operacyjny ROA 16,73% 15,47% 14,69% 14,74% 14,09%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $8 280 400K ÷ $49 489 800K
= 16,73%


Analiza porównawcza

2022