Lilly(Eli) & Co (LLY)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 124 100 28 541 400 28 318 400 24 539 800 22 319 500
Aktywa razem w tys. USD 64 006 300 49 489 800 48 806 000 46 633 100 39 286 100
Rotacja aktywów razem 0,53 0,58 0,58 0,53 0,57

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $34 124 100K ÷ $64 006 300K
= 0,53


Analiza porównawcza

2023