Lilly(Eli) & Co (LLY)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 211 800 3 908 600 3 681 300 2 438 500 8 086 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 954 100 2 530 600 2 871 500 2 538 900 2 146 500
Należności w tys. USD 8 558 900 8 127 200 6 929 000 5 541 500 6 204 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 138 200 15 052 700 12 481 600 11 775 200 11 888 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,80 0,97 1,08 0,89 1,38

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 211 800K + $2 954 100K + $8 558 900K) ÷ $17 138 200K
= 0,80


Analiza porównawcza

2022